ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΛΙΠΟΥΣ * FatCracker 07

SKU: 07  /  

Είναι μείγμα ενζύμων και επιλεγμένων μη παθογόνων βιολογικών καλλιεργειών το οποίο διασπά το λίπος...

Συσκευασία: 50g

Το FatCracker είναι μείγμα ενζύμων και επιλεγμένων μη παθογόνων βιολογικών καλλιεργειών το οποίο διασπά το λίπος σε οργανικές ουσίες οι οποίες χάνουν τις αρνητικές ιδιότητες των λιπών (καταργεί τις υδρόφοβες ιδιότητες). Έτσι εμποδίζει τη συσσώρευση λίπους στα συστήματα αποχέτευσης  και στα εσωτερικά τοιχώματα των σωληνώσεων. Εμποδίζει την σκλήρυνση του λίπους στις λιποπαγίδες και την φραγή στους σωλήνες εκροής. 

Πλεονεκτήματα: - Υγροποιεί το συσσωρευμένο λίπος στα αποχετευτικά συστήματα / λιποπαγίδες και      διευκολύνει την εκροή τους - Διατηρεί καθαρές αποχετεύσεις - Αβλαβές για το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται -  Ακίνδυνο για το περιβάλλον -  Εύκολος χειρισμός -  Ακίνδυνο για τις σωληνώσεις - Αποτρέπει την διάβρωση των σωληνώσεων.

Οδηγίες χρήσης και δοσολογία:Το περιεχόμενο της συσκευασίας (50g) διαλύεται σε 2 L χλιαρό νερό (20-30οC) και το αφήνουμε να δράσει έτσι για 15-20 λεπτά. Το έτοιμο διάλυμα το ρίχνουμε στην προβληματική αποχέτευση. Η διαδικασία αυτή να εκτελείται κατά το διάστημα της νύχτας ή τις μη εργάσιμες ημέρες. Επαναλαμβάνουμε σε περίπτωση επανεμφάνισης του προβλήματος από συσσώρευση λίπους.

Σημείωση: Κατά τη παρασκευή του διαλύματος μη χρησιμοποιείται μεταλλικά δοχεία και αντικείμενα!Όταν εφαρμόζετε το προϊόν μη χρησιμοποιείται απολυμαντικά προϊόντα καθαρισμού αποχετεύσεων. 

Προορίζεται για κεντρικούς  σωλήνες  εκροής  λυμάτων, φρεάτια , παντού εκεί  που υπάρχει μεγάλη  συσσώρευση λίπους  στους  εσωτερικούς χώρους  των αποχετευτικών  συστημάτων.